آدرس: کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مرکزی دانشگاه یاسوج.

شماره تماس: 31001113-074