رویدادها


فایل مخرب EXE ویندوز، سیستم‌های مک را هدف قرار داده است

گزارش‌ها حاکی از آن است که یک فایل اجرایی EXE ویندوز می‌تواند دستگاه‌های مک را آلوده کند. محققان امنیتی از شرکت ترندمیکرو، روش جدیدی را شناسایی کردند که توسط مهاجمان سایبری برای آلوده کردن و دور زدن راه‌کارهای امنیتی در macOS مورد استفاده قرار می‌گیرد.